symbol
Đưa nhiều công nghệ nông nghiệp của Israel đến Việt Nam

Đưa nhiều công nghệ nông nghiệp của Israel đến Việt Nam

category: Nông nghiệp
  Vừa qua, Diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Israel diễn ra tại Hà Nội. Ông Omri Horowitz – Chủ tịch Ban Việt Nam – Israel thuộc Phòng Thương mại và Công
Read more
Về cội nguồn những công nghệ mang tên Israel

Về cội nguồn những công nghệ mang tên Israel

Bài viết của chị Đỗ Ngọc Lan – Chuyên viên Thương mại cao cấp, Phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam, vào cuối năm 2012 (
Read more