ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL TẠI VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN E

Sáng 15/11/2022, Phòng Kinh tế & Thương mại - Đại