RA MẮT ĐỒNG HỒ THEO DÕI SỨC KHỎE CARDIACSENSE CỦA ISRAEL

Ngày 10/5/2022, lễ ra mắt đồng hồ theo dõi sức